YBS’de CBS

Oturum Başkanları

Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Dr. Murat KOMESLİ, Yaşar Üniversitesi, Türkiye

Giriş

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi, yöneticilerin günlük yaşantılarındaki planlama, yönetim ve karar verme süreçlerinde yardımcı olmaktadır. Ancak, organik yapılarında bu sistemlere sahip olan kuruluşlar, çeşitli nedenlerden dolayı onları doğru bir şekilde kullanamamaktadırlar. Öncelikle CBS ve YBS (Yönetim Bilişim Sistemleri)’nin iyi tanımlanması ve aralarındaki ilişkinin açıklığa kavuşturularak, yöneticilerin kullanımına sunulması gereklidir. Mekânsal verileri kullanan kurum ve kuruluşların CBS’nin sağladığı kendine özel araçları kullanarak analiz ve raporlamalarda farklı, etkin ve çarpıcı sonuçların elde edilip görselleştirilmesine imkân tanımaktadır. Bu durum CBS’nin planlama, yönetim ve karar bilimleri gibi birçok bilim dalı için vazgeçilmez bir araç olarak kullanılmasını gerekli kılmaktadır. CBS'nin bir kuruluştaki YBS bilgi ağına nasıl yerleştirilebileceği, ayrıca kuruluşlar tarafından YBS olarak kullanılacak tipik CBS uygulamalarının nasıl olabileceği konularında çalışmalar yapılmalıdır. Hem özel, hem de kamu kuruluşlarında daha iyi ve basit bir CBS’ye dayalı bilgi yönetimi ve karar destek sisteminin nasıl sağlanabileceğini göstermek önemlidir. CBS, gelişmiş bilgi teknolojileri ve iletişim araçlarıyla bir araya getirildiğinde, belirlenen ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmiş etkin bir YBS’nin sağlam bir temeli olabilir. Bir YBS'ye CBS bileşeni eklemek, kendi ortamlarında yerelleştirerek olayların daha iyi anlaşılmasını sağlayan mekânsal bir boyut kazandırır. YBS veri tabanının mekânsal verilerle zenginleştirilmesi sonucu analizlerin mekânsal boyutta kullanıcıya sunulması birçok yorumu ortadan kaldırabilmektedir. Veri tabanı sorgularının sonuçları, mekânsal analizler olarak ortaya konulabilmelidir. Bu özellikleri göz önüne alındığında, CBS tarafından desteklenen bir YBS, gelişmiş bir izleme ve karar alma aracı haline gelmekte olup sınırsız bir görsel raporlama imkânı sunmaktadır.

Önerilen Başlıklar

YBS, CBS ve her ikisinin teknik ve teknik olmayan yönlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda, aşağıdaki konulardan (bunlarla sınırlı değildir) herhangi birini kapsayacak şekilde teorik ve deneysel / davranışsal araştırmalara dayanan bildiri önerileriniz memnuniyetle beklenmektedir:

 • Kent Bilgi Sistemleri
 • Kriz ve Afet Yönetimi
 • Ulaşım Bilgi Sistemi
 • Mekânsal Karar Destek Sistemleri
 • Acil Müdahale Sistemleri
 • Acil Tahliye Sistemleri
 • Kuruluş Yeri Seçimi
 • Sosyal Medya ve CBS
 • Akıllı Şehirler ve CBS
 • 3 Boyutlu Modelleme
 • CBS Tabanlı Modelleme
 • YBS için CBS, CBS için YBS
 • Coğrafi Ontoloji Geliştirme
 • Mekânsal Anlamsal Web
 • CBS Geliştirilmesi
 • CBS Uygulamaları
 • Açık Coğrafi Veri
 • Dijital İnsan Bilimleri

Oturum Başkanlarının Kısa Özgeçmişleri

Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat lisans, Ekonometri yüksek lisans, Kanada Ottawa Üniversitesi Sistem Bilimleri Yüksek lisans ve İngiltere Lancaster Üniversitesi Yöneylem Araştırması/Yönetim Bilimleri dalında doktora dereceleri almıştır. 1992 yılından itibaren CBS konusunda çalışmalar yapan Tecim’in, ulusal ve uluslararası birçok makalesinin yanında, bildiri, kitap, kitap içi bölüm çalışmaları mevcuttur. Önemli CBS ve YBS projelerinde ter alan Tecim, DEÜ’de CBS Anabilim dalı, CBS ARGE Lab. YBS Bölümü, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Akıllı Kart Birimi gibi bir çok birimin kuruluşunda yer almıştır. CBS, CBS tabanlı YBS, bilgi sistemleri ve teknolojileri, nesnelerin interneti, akıllı kart uygulamaları, uzaktan eğitim ve e-öğrenme, içerik geliştirme ve yönetimi araştırma alanları arasında yer almaktadır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde tam zamanlı profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi. Eposta: vahap.tecim@deu.edu.tr

Murat Komesli, Harita Mühendisliği alanında Lisans eğitimini müteakip, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde Bilgisayar Mühendisliği derslerini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini ve Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır. NATO Bilgi Sistemleri Yöneticisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında toplam 8 sene görev yapmıştır. Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri yazılımı geliştirme görevinden sonra, Veri Yönetim ve Standartları üzerinde çalışmıştır. Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak başladığı akademik yaşamına, 2007 yılında Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Görevlisi ve Yrd.Doç.Dr. olarak, daha sonra Yazılım Mühendisliği Bölümünde Yrd.Doç.Dr kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2014 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında Doçentlik unvan ve yetkisi verilmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Vekili ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Doç. Dr. Murat KOMESLİ, Yaşar Üniversitesi. Eposta: murat.komesli@yasar.edu.tr