Konsorsiyum programı için tıklayınız.

Doktora Konsorsiyumu


IMISC2019 Konferansı 9 Ekim 2019 Doktora Konsorsiyumu ile başlayacak. IMISC Doktora Konsorsiyumu, şu anda Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki tezler üzerinde çalışan doktora öğrencilerinin çalışmalarını paylaşabilecekleri ve yapıcı geribildirimler alabilecekleri kolektif ve yapıcı bir ortamı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

*Doktora Konsorsiyum, 9 Ekim 2019 Çarşamba günü, 13:30 – 17:00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Doktora Konsorsiyumu Komitesi, adayları konsorsiyuma davet eder. Uygun adayların Türkiye’de bir Üniversiteye kayıtlı olmaları gerekmektedir. Her fakülte / okul / doktora programı aday gösterebilir ve öğrencinin doktora konsorsiyumu ile ana konferansa katılması için uygun fonları garanti etmelidir. Konsorsiyumda oda ve kurul IMISC2019 Organizasyon Komitesi desteğiyle sağlanırken, konsorsiyuma başvuracak adayların öğrenci statüsünde IMISC2019'a kayıt yaptırmaları gerekir.

YBS 2019 Doktora Adaylarının başvurularınızı bekliyoruz!

Doktora Konsorsiyumu Eş Başkanları

 • Meltem Özturan, Boğaziçi Üniversitesi, TRAIS YK Üyesi, Kurucu Başkan
 • Mehmet Aydın, Kadir Has Üniversitesi, TRAIS YK Üyesi, Sekreterya
 • Erman Coşkun, Bakırçay Üniversitesi, TRAIS YK Üyesi, Akademik İlişkiler Başkanı

Konsorsiyum Üyeleri

 • Prof.Dr. A. Nuri Başoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TRAIS Başkanı
 • Prof.Dr. Birgül Kutlu Bayraktar, Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof.Dr. Hasan Dağ, Kadir Has Üniversitesi
 • Prof.Dr. Sevinç Gülseçen, İstanbul Üniversitesi
 • Prof.Dr. Vahap Tecim, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Prof.Dr. Üstün Özen, Atatürk Üniversitesi

Soru & Cevap

Katılımcı Kazanımları

Network oluşturma, YBS’de akademik kariyerlikte deneyimler, akademik kadrolar konusunda bilgi ve önde gelen dergilerde makale yayımlama.

Aday Gösterme Gereklilikleri ve Başvuru Prosedürü

Konsorsiyum, tez araştırmalarını geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Tezlerini Ekim 2019'a kadar tamamlamış veya bitmek üzere olan öğrenciler kabul edilmeyecektir. Bazı gereksinimler yerine getirilmelidir:

 • Bir öğrenci Doktora danışmanı tarafından aday gösterilmelidir. Her fakülte / okul / doktora programı Doktora Konsorsiyumu için doktora öğrencileri seçebilir. Öğrencilerin kendi kendine aday göstermeleri dikkate alınmayacaktır. Adaylık Mektubu doktora danışmanı tarafından yazılmalıdır.
Adaylık başvuru aşağıdakileri içermelidir:
 • IMISC2019 Adaylık Mektubu
 • Doktora Tez Öneri Dosyası
Başvuru Detayları

Başvuruyu bağlantı adresindeki formu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvurular 15 Eylül tarihine kadar ya da katılımcı sayısına erişilene kadar yapılabilir. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Tez Öneri Dosyası Hakkında:

Konsorsiyum için tez öneri dosyasına özel bir şablon önerilmemekle birlikte şu hususların dikkate alınması önerilir. Tez Önerisi Dokümanı araştırma sorusu veya konusunu, araştırmanın önemine ilişkin bir gerekçeyi, araştırmanın teorik temelini ve bağlamını sunmayı, araştırma yaklaşım ve yönteminin tanımını, ön bulguları ve literatüre beklenen katkıları kapsamalıdır. Tez Öneri Dökümanı ayrıca, tahmini tez tamamlanma tarihini ve ek olarak ilerlemeye ilişkin bilgileri özet olarak içermelidir. Bir sunum hazırlarken, doktora öğrencilerine aşağıdaki soruları yansıtmalarını öneririz:

 • Yaptığım araştırmayı özellikle benim için çekici yapan şey nedir?
 • Disiplin için mi?
 • Pratik için?
 • Araştırma sonuçlarımın tezin hedefleriyle eşleşeceğini nasıl doğrulayabilirim?
 • Çalışmalarımın sonuçlarının alanın ilerlemesine katkı sağlayacağını nasıl gösterebilirim?