Veri Madeniciliği ve Makine/Derin Öğrenme

Oturum Başkanı

Dr. E. Fatih Yetkin Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

Giriş

Geçmişten bu yana kullanılagelmiş olan veri işleme araçları/uygulamaları günümüzde varolan daha büyük ve karmaşık veri yapıları karşısında işlevini yitirmektedir. Göreceli olarak yeni kavramlar olan veri madenciliği, makine öğrenmesi ve derin öğrenme; günümüz verisiyle çalışmak için uygun yeni teknikler ve yöntemler önermektedir. Günümüzde, araştırmacılar ve şirketler farklı amaçlarla makine öğrenmesi, veri madenciliği, yapay zeka ve derin öğrenmeye dayalı çeşitli uygulamalar/yöntemler geliştirmektedir. Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi/ Derin Öğrenme oturumu ile farklı veri tiplerinin bu yöntemler aracılığıyla işlenmesi ve yeni yöntemler geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Alana yeni yaklaşımlar, uygulamalar ve alanla ilgili önerilecek tüm yeni model ve yöntemler oturumun konuları arasındadır.

Oturum Başkanının Kısa Özgeçmişi

E. Fatih Yetkin, Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisans/doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik programından almıştır. Daha sonrasında, Inria Bordeaux’da HiePACS ekibinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları genel olarak Hesaplamali Bilim, Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Makine Öğrenmesi olan E. Fatih Yetkin’in güncel araştıma konuları arasında, Esnek Hesaplama, Haberleşmesi Gizlenmiş Hesaplama, Büyük Veri, Makine Öğrenmesi ve bunların görüntü işleme, siber-güvenlik ve güç sistemleri uygulanmasıdır. Kendisi, Kadir Has Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde çalışmaktadır.