Konuşmacı

Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding

Biyografi

invited speaker
Faruk Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Holding

1954 yılında İstanbul’da doğan R. Faruk Eczacıbaşı, Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.
1980’de Eczacıbaşı Holding’in planlama departmanında çalışma hayatına atıldı. Eczacıbaşı Topluluğu’nun “kompüterizasyon” misyonunu üstlenen Faruk Eczacıbaşı, “Eczacıbaşı Bilgi İletim” şirketinin baş yöneticiliğini üstlendi ve Topluluğun “e-dönüşüm” sürecini yönetti.
Halen başkanlığını yürütmekte olduğu, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi vizyonuyla 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla Faruk Eczacıbaşı, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesi için çalışmaktadır.
1996 yılında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı üstlenen Faruk Eczacıbaşı, halen bu görevi sürdürmektedir.