Sosyal Medya ve Web Analitiği

Oturum Başkanları

Dr. Meltem Özturan, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Dr. Birgül Kutlu Bayraktar, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

Giriş

Sosyal medya, dünyayı değiştiren ve öngörülemeyen bir hızla yayılan yeni bir gerçekliktir. Sosyal medya yaygınlığı, “cevherleri” tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için analiz edilebilen “mega” veri üretir. Son yıllarda, yeni veri analizi teknolojilerinin ortaya çıkması, sosyal medya ve web'den gelen bilgilerin bilgi odaklı işletmeler için içgörülere dönüştürülmesiyle sonuçlanmıştır. Sosyal medya ve web analitiği, sosyal bilimlerde ve bilgisayar bilimlerinde birbirlerinin yerine kullanılan disiplinlerarası bir alandır. Bu alan, bilgi sistemleri, sosyal bilimler, uluslararası yönetim, liderlik ve siyaset bilimi gibi birçok disiplinden araştırmacılara yeni ilgi alanları ve heyecan fırsatı sunmaktadır. Sosyal medya ve web analitiğinin zenginliği ve potansiyeli göz önüne alındığında, temel teori ve çerçeve yapıları geliştirmek için beyin fırtınası yapmak ve farklı bakış açılarını aydınlatmak önemlidir. Bu oturumun amacı bu hedeflere ulaşmaktır.

Önerilen Başlıklar

Oturumun içerdiği konular aşağıda yer almakla birlikte sadece bunlarla sınırlı değildir:

  • Sosyal medya büyük veri analitiği ve madenciliği
  • Sosyal medya için web analitiği
  • İşletme web analitiği
  • Sosyal medya ve web analitiği için yeni algoritmalar ve uygulamalar
  • Sosyal ağ analizi
  • Derin öğrenme uygulamalarının sosyal ağ analizine uygulanması
  • Sosyal medya için öneri motorları
  • Sosyal medyada duygu analizi
  • Sosyal medya davranış analizi
  • Büyük veri ve sosyal medyanın kötüye kullanılması

Oturum Başkanlarının Kısa Özgeçmişleri

Birgül Kutlu Bayraktar halen Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde tam zamanlı profesör olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden lisans, Michigan Technological University Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans ve Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden doktora derecelerini almıştır. Bir çok, UNESCO, Avrupa Birliği, Erasmus+ ve Araştırma Fonu projelerini yürütmüş ya da araştırmacı olarak yer almıştır. Araştırma alanları arasında bilgi sistemleri, sistem analizi ve tasarımı, sosyal medya, e-öğrenme ve iş zekası bulunmaktadır. (birgul.kutlu@boun.edu.tr)

Meltem Özturan halen Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde tam zamanlı profesör olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden lisans, İstanbul Üniversitesi Sistem Analizi dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Birçok uluslararası ve ulusal araştırma ve uygulama projesini yürütmüştür. Araştırma alanları arasında bilişim sistemleri entegrasyonu, işletme fonksiyonlarının dijitalleştirilmesi, iş süreci yönetimi, iş zekası, sosyal medya büyük veri analizi, e-öğrenme, e-turizm, bilgi sistemleri geliştirme, BS proje yönetimi, yapay sinir ağı uygulamaları ve KOBİ'ler için BT yer almaktadır. Kendisinin birçok uluslararası ve ulusal dergi ile konferanslarda yayını bulunmaktadır. (meltem.ozturan@boun.edu.tr)