Sosyal Medya ve Web Analitiği

Oturum Başkanı

Dr. Ü. Özen Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Giriş

Son yıllarda sosyal medya, bireylerin sosyalleşmesi, kültürel etkileşim, firmaların iş yapma anlayışı, politika, ekonomi ve diğer birçok alanda çok ciddi bir etki yaratmıştır. Sosyal medyanın toplumu birçok yönden etkilediği ve yönlendirdiği bir gerçektir. Sosyal medyanın birçok ülkede politikaların yönlendirilmesi ve kitlelerin harekete geçirilmesinde önemli bir rol oynadığı gözlenmektedir. Şirketler, sosyal medyayı ürünlerini tanıtmak, pazarlamak ve yeni müşteriler çekmek için etkili bir araç olarak kullanmakta, müşterilerinden gelen geri bildirimlerle mal ve hizmet kalitesini yükseltmek için yeni stratejiler geliştirmektedirler. Sosyal ağlar aracılığıyla insanlar eski arkadaşlar ve tanıdıklarıyla yeniden bağlantı kurabilmekte, yeni arkadaşlıklar geliştirebilmekte, fikir alışverişinde bulunabilmekte ve ortak ilgi alanlarını paylaşabilmektedir. Ayrıca, insanlar kariyerlerini geliştirmek ve yeni iş ve iş fırsatları bulmak için aktif olarak sosyal ağları kullanmaktadırlar. Bununla birlikte, sosyal ağların birçok sorunu da beraberinde getirdiğini gözlemliyoruz. İnsanlar sosyal ağlarda siber taciz ve zorbalığa maruz kalabilmekte, hesapları çalınıp kötü niyetli olarak kullanılabilmekte ve özel yaşamla ilgili bilgiler ifşa edilebilmektedir. Özetlemek gerekirse, sosyal ağlar bireysel, sosyal ve iş hayatımızda devrim niteliğinde değişimlere neden olmuştur. Bu nedenle, sosyal medya tarafından getirilen bu değişiklik ve yeniliklerin yansımalarını bilimsel olarak araştırmak ve incelemek büyük önem taşımaktadır.

Önerilen Başlıklar

Sosyal Medya başlığında ele alınabilecek konular aşağıda listelenmekle birlikte daha geniş bir çerçevede de ele alınabilir:

 • Sosyal medya pazarlamacılığı
 • Sosyal medyanın bilgi yönetimi üzerindeki etkisi
 • Sosyal medya verilerinin yönetimi
 • Sosyal medyayla bağlantılı iş modelleri
 • Sosyal ağlarda bilgi yayılımı ve özümseme
 • Sosyal ağlarda gizlilik ve güvenlik
 • Sosyal ağlarda güven ve itibar kazanımı
 • Sosyal ağlarda keşifler, analizler, spam önleme, oltaya düşürme ve yanlış davranışlar
 • Politik amaçlarla sosyal medya kullanımı
 • Sosyal ağlarda yeni reklam ve gelir modelleri
 • Sosyal medya reklamcılığı
 • Sosyal ağlar ve çevrimiçi eğitim
 • Sosyal ağlarda duygu analizleri
 • Sosyal ağlar ve toplumsal değişim
 • Sosyal medya ve dijital işbirliği
 • Sosyal medya ve kültür-cinsiyet-kuşak kesişimi

Oturum Başkanının Kısa Özgeçmişi

Dr. Özen, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, aynı zamanda bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Dr. Özen, yönetim bilgi sistemleri, sistem analizi ve tasarımı, sosyal medya analizleri, e-ticaret, e-iş ve e-dönüşüm yönetimi, veri yönetimi ve karar destek sistemleri gibi konularda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir.