Askeri MIS

Oturum Başkanları

Dr. Recep Benzer, OSTİM Teknik, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Alptekin Erkollar, ETH, Zürich, İsviçre

Giriş

Yönetim Bilgi Sistemleri, yaşamın tüm yönleri için tetikleyici bir bilim alanıdır. İş açısından askeri alan, MIS kullanımı için önemli bir sektördür. Bu sadece sistemlerin kararları veya doğru davranışları için değil, aynı zamanda yanıtlama hızı ve diğer sistemlerle bağlantı için de önemlidir. Günümüzde askeri operasyonlar, daha karmaşık ve risk faktörleri olan iş sistemlerine benzemektedir. Bu nedenle, orduda kullanılması için birçok yazılım uygulaması geliştirilmiştir. Öte yandan, ERP, İK veya envanter kontrolü gibi standart bir uygulamalar da orduda kullanılmaktadır. Harekât araştırma ve planlama sistemleri ilk önce askeri alanda, daha sonra da iş veya sanayi alanlarında uygulanmıştır. Askeri uygulamalar birçok alan için tetikleyici rol üstlenmiştir. Günümüzde uygulamalar internet kullanımı ya da büyük verilerle aynıdır ve ordu diğer sektörler için yine tetikleyicidir. Bu tetikleyici iş modelleri, kavramlar, ulusal ve küresel inovasyon stratejileri ve eğitim konularında yorumlanabilir. Bugünün merkezi yönü dijitalleşmedir.

Günümüzün askeri uygulamaları, sistemlerin ya da çapraz sistemlerin içinde, görev geliştirme ve görev yaşamının her aşamasında bilgileri sayısallaştırmak ve sistemleri entegre etmek için kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri olan bazı teknolojik gelişmelere dayanmaktadır. Yerinde yönetim, sanallaştırma, birlikte çalışabilirlik, gerçek zamanlı yetenek ve hizmet yönelimine bağlıdır. Teknoloji trendleri uygulamalar için temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Endüstri 4.0, büyük veri ve analitik, artırılmış gerçeklik, simülasyon, katkı üretimi, bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yatay ve dikey sistem entegrasyonu ve özerk robotlar ve yazılım entegrasyonu. Bu teknolojiler, uzmanlık alan uygulamaları, tedarikçiler, üreticiler ve müşteriler için olduğu kadar insan ve makine arasında da daha fazla verimlilik sağlayacak ve geleneksel uygulamaları değiştirecektir.

Oturum Başkanlarının Kısa Özgeçmişleri

Dr. Benzer İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde ve doktorasını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yapmıştır. Araştırmaları matematiksel modelleme, bilgi sistemi, yapay sinir ağları, uzman sistemler, bilgisayar ağları, adli bilgi işlem, yazılım mühendisliği, tahmine dayalı modelleme üzerine odaklanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndaki iletişim projesinde yönetici olarak çalışmıştır. Tübitak Projesinde proje yöneticisi olarak çalıştı. Ulusal uluslararası makale, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır. Türkiye Bilgi Sistemleri Derneği (TRAIS) üyesidir.

Prof. Erkollar, Zürih İsviçre Teknoloji Enstitüsü'nde (ETH) yönetim bilgi sistemleri profesörüdür.

Erkollar'ın araştırma uzmanlığı alanları yönetim bilgi sistemleri, endüstri 4.0 ve geleceğin fabrikası, üretim yönetimi, teknoloji yönetimi, iş sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu içermektedir. Çeşitli kitapların, 200'den fazla hakemli makalenin ve 13 uluslararası derginin yayın kurulu üyeliğinin editörüdür. “Enterprise and Business Management - Endüstri 4.0” adlı editörlüğünü yaptığı kitabı, uluslararası EBM Serisinin 2019 eseri olarak Almanyada yayınlanacaktır. Dr. Erkollar, 2019 da yayınlanacak ve 15 üniversitenin katılımı ile hazırlanan OperationsResearch isimli kitabın editörüdür.