Tıbbi Enformatik

Oturum Başkanı

Dr. Haldun AKPINAR Marmara Üniversitesi
Dr. Adil Deniz DURU, Marmara Üniversitesi

Giriş

Son zamanlarda, son yüzyılda yapılan birçok yanlış başlangıçtan sonra, Yapay Zeka hayatımızın tüm alanlarının içine girmeye başlamakta ve iş dünyasında yeni sınırlar çizmeye devam etmektedir. Yapay zekanın etkisi, birçok araştırma alanının veya uygulamanın bütün katmanlarında “Gelişmiş Analitik ve Akıllı Süreçler” adı altında görülmektedir.

Bu parçanın temel amacı; iş dünyası için Yapay Zeka tarafında yaşanan son gelişmeleri paylaşmak, sunmak ve tartışmak için bir platform sağlamaktır.

Bu parçanın seçilen ana konusu; yapay zekanın birbirine karışması, Nesnelerin İnterneti (IoT) veya özellikle Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), bulut bilişim ve gelişmiş analitiktir. Ek olarak, araştırmacılar ileri analitik hakkında ve değişen iş alanlarıyla ilgili makaleler gönderebilirler.

İlgili konular

İlgilenilen konular arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler yer almaktadır:

  • Tıbbi Verilerde Bilgi Keşfi
  • Biyoinformatik
  • Tıpta Makina Öğrenmesi
  • Bilgisayar Destekli Algılama ve Teşhis
  • Tıbbi Görüntüleme Teknolojisi

Oturum Başkanının Kısa Özgeçmişi

Dr. Haldun AKPINAR, ilk delikli kartını 1979'da deldi ve ilk profesyonel yazılımını 1981'de geliştirdi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nde yazılım geliştirici, sistem analisti, danışman, proje yöneticisi ve eğitimci olarak 40 yıldır çalışmaktadır. 2003 - 2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi İşletme Enformatiği Bölüm Başkanı (Almanca) olarak görev yaptı.

Ayrıca Illinois Üniversitesi'nde (ABD), Beckman Enstitüsü'nde 1991-1992 yılları arasında, Uluslararası Tokyo Üniversitesi'nde (Japonya) 1993 yılında, Jönköping Üniversitesi'nde (İsveç) 1997 yılında, Otago Üniversitesi'nde (Yeni Zelanda) 2000 yılında ve bugüne kadar Almanya'daki birçok üniversitede çalıştı. Türkçe ve Almanca olarak 12 kitap ve çok sayıda araştırma makalesi yayınlamıştır. E-posta: halak@marmara.edu.tr

Dr. Adil Deniz Duru 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans derecesini 2000 yılında Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Sırasıyla 2004 ve 2012 yıllarında Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünden aldı. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necmi Tanyolaç Ödülü'nü aldı. 2013 yılında, İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Hayat Bilimleri Merkez'inde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesine öğretim üyesi olarak katıldı. Son ilgili araştırmaları Biyomedikal sinyal işleme, algoritma tasarımı, Tıpta veri madenciliği uygulamaları alanlarını içermektedir. 30 tam sayfa uluslararası konferans bildirisi ve 6 adet dergi makalesi (SCI(E)) yayınladı. E-Posta:deniz.duru@marmara.edu.tr