Bilgi Yönetimi

Oturum Başkanı

Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, Istanbul Üniversitesi, Türkiye

Giriş

Bilgi Yönetimi (KM) organizasyonlarda bilgiyi yaratma, paylaşma, kullanma ve yönetme sürecidir. Örgütsel uygulamaların analizi ve teknik desteği ile ilgili multidisipliner bir yaklaşımdır. Etkili bilgi yönetimi, rekabet avantajının en önemli kaynaklarından biri olmanın yanında, aynı zamanda çağdaş örgütlerin başarısının kritik bir bileşenidir. BY ile ilgili bütün perspektifler aynı temel bileşenleri paylaşır: insanlar, süreçler ve teknoloji. Bu track'te, ister bilgi bütünleşmesini ve oluşturulmasını geliştirmek için teknik merkezli bir odak sahibi olsun; ister organizasyon tasarımı ve iş akışını optimize etmek için örgüt odaklı veya isterse önemli konuların insanların etkileşimi, bilgisi ve çevresel faktörlerle ilgili olduğu insan odaklı olsun; KM ile ilgili makaleleri bekliyoruz.

Önerilen Başlıklar

İlgili konular aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şunlardır:

 • Stratejik Bir Kaynak Olarak Bilgi
 • Bilgi Yönetimi Etkilerini Ölçme
 • Stratejik Bilgi Yönetimi
 • KM Stratejileri ve Uygulamaları
 • Bilgi Yönetimi için Araçlar ve Teknoloji
 • Bilgi Yönetimi Projeleri
 • Açık İnovasyon İçin Bilgi Edinme ve Aktarımı Destekleyen Bilişim Araçları
 • Stratejik Öğrenme ve Bilgi Yönetimi
 • İletişim, İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı
 • Öğrenen Organizasyon ve Örgütsel Öğrenme
 • Meta Veriler ve Yapılandırılmış Belgeler
 • Akıllı Bilgi Sistemleri
 • Örgütsel Göstergebilim
 • Yenilik Kolaylaştırma

Track Başkanının Biyografisi

Sn. Gülsecen, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi, İstanbul'dan Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında ve yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı üniversitede Kantitatif Yöntemlerde almıştır. İlgi alanı genel olarak sistem analizi ve tasarımı, bilgisayar yazılımı ve bilişim uygulamalarıdır. Son araştırma alanları Bilgi Yönetimi, İBE, Algoritmik ve Hesaplamalı Düşünme ve Yapay Zekâdır. Halen İstanbul Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. Dr. S. Gülseçen ActaINFOLOGICA dergisinin baş editörüdür.