İnovasyon Yönetimi

Oturum Başkanları

Dr. Mehmet N. Aydin, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

Dr. Nuri A. Başoğlu, İzmir Teknoloji Üniversitesi, Türkiye

Giriş

İnovasyon fikri, değer yaratımı ve bunun sosyal, yönetim bağlamında ve kurumlar, toplum, ulus gibi çeşitli düzeylerde gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Değer Yaratan yenilikler vazgeçilmezdir ve akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından ilgi görmektedir. Sistematik, bütünsel bir yaklaşımla İnovasyon Yönetimi, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal büyümenin en önemli kaynaklarından biridir. İnovasyon Yönetimi, bilgi yönetimi, strateji, örgütsel yapı ve kültür, proje ve portföy yönetimi ve ticarileştirme ile ilgili çok disiplinli bir yaklaşımdır. Bireysel, grup, birim, kurum ve toplum seviyelerindeki anahtar unsurlara (insan, süreç ve teknoloji) odaklanan İnovasyon Yönetimi'ne dair tüm perspektifler bu konferansta memnuniyetle yeredinecektir.

Bu oturum, deneysel çalışmaları, inovasyonun herhangi bir yönü ile ilgili ortaya çıkan sorunları, inovasyon olgusunun altında yatan teorik unsurları sunmakla ilgilenen araştırmacılar ve uygulayıcılar için bir forum sağlamayı amaçlamaktadır. Oturum, ilgili tüm araştırma metodolojilerine açıktır.

Önerilen başlıklar

İlgili konular aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber şunlardır:

 • Dijital inovasyon
 • Kurumsal inovasyon yönetimi
 • İnovasyonla veri analitiği
 • Fikir yönetimi
 • Açık inovasyon
 • İnovasyon ve Ar-ge
 • Ürün inovasyonu
 • Fikirleştirme, MVP
 • İnovasyon yönetim süreci
 • Bilgi sistemleri inovasyonu
 • İnovasyon Kültürü
 • İnovasyon Stratejisi

Yardımcı Editörler

 • Zeki Ayağ, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye
 • Muhsin Bayık, Medipol Üniversitesi, Türkiye
 • Christophe Bisson, SKEMA Business School, Fransa
 • Tugrul U. Daim, Portland State University, ABD
 • Ceyda Maden Eyiusta, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye
 • Özgür Güngör, Okan Üniversitesi, Türkiye
 • Jos van Hillegersberg, Twente University, Hollanda
 • Bülent Mengüç, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye
 • Birgit Oberer, ETH Zurich, İsviçre
 • Merih Pasin, Istanbul İnovasyon Enstitütü, Türkiye

Öncü Dergilerde Yayın Olanakları

Bu oturumun yüksek kaliteli ve ilgili makaleleri, aşağıdaki dergilerin özel sayısında yayınlanabilecektir: IEEE Transactions on Engineering Management. Seçilmiş makalelerin, ilgili dergide yayınlanan standart araştırma makalelerinin gereklilikleri doğrultusunda içerik ve uzunluk bakımından genişlemesi gerekecektir.

Oturum Başkanlarının Kısa Özgeçmişi


Mehmet N. Aydin
Kadir Has Üniversitesi
mehmet.aydin@khas.edu.tr

Doç.Dr. Mehmet N. Aydin, İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir. INEO Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü ve Dekan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Kurumsal İnovasyon Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Veri Bilimi alanında kurumlara bilimsel temelli danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Doktorasını Hollanda Twente Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri’nden almıştır. Uluslararası alanda öğretim deneyimine (UT Hollanda, Ryerson University, Toronto, Kanada'da İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Enstitüsü) sahip olup ve bir süre danışmanlık sektöründe çalışmıştır (Accenture), çeşitli endüstrilerde yönetici düzeyinde mentorlük (Sigorta, Yüksek Teknoloji, Üretim) hizmeti sunmaktadır. Dr. Aydın, 50'nin üzerinde makale yayınlamış olup (örneğin, Information Systems Fronties, Enterprise Information Systems, Computers & Education), Yöntem Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği araştırma alanına katkısı çeşitli çalışmalarda övgüye değerdir. Dr. Aydin, üniversite-sektör işbirliği projelerinde bilimsel çalışmalarda proje lideri ve önde gelen araştırmacı olarak görev almıştır. Kendisine mehmet.aydin@khas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


Nuri Başoglu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
nuribasoglu@iyte.edu.tr

Nuri A. Başoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde Profesör olarak görev yapmaktadır ve üniversitede Teknoloji Transfer Ofisi tasarımını yönetmektedir. Araştırma alanları teknoloji ve yenilik yönetimi, müşteri odaklı ürün geliştirme, teknolojinin sosyo-teknik yönleri, teknolojiye adaptasyon, akıllı adaptif insan bilgisayar arayüzleri, bilgi sistemleri stratejileridir. Journal of Product Innovation Management, Technology Forecasting and Social Change, Foresight, Journal of High Technology Management, Technology in Society, Computers in Human Behavior, Technology Analysis and Strategic Management, Journal of Medical Systems, International Journal of Information Technology and Decision Making and, International Journal of Quality and Service Sciences gibi dergilerde makaleler yayınladı. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden aldı. nuribasoglu@iyte.edu.tr adresinden ulaşılabilir.