Endüstri 4.0

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Alptekin Erkollar, ETH, Zürich, İsviçre

Giriş

Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, imalat sektöründen başlayarak, üretim, iş modelleri, iş süreçleri, müşteri ilişkileri, araştırma projeleri, bölgesel, ulusal ve küresel yenilik stratejileri dahil her alanda değişiklikler gerçekleştirmektedir. Bu gelişmenin arkasındaki itici güç, ekonominin ve toplumun hızla artan dijitalleşmesi, müşteri odaklılık ve kullanıcı odaklı inovasyonla ilgili bir odaklanmadır. Endüstri 4.0, biri kurumsal ve kurumlar arası olmak üzere, ürün geliştirme ve hizmet ömrünün her aşamasında bilgiyi dijitalleştirmek ve sistemleri entegre etmek için kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri olan teknolojik gelişmelere dayanmaktadır. Temelde bu gelişimler, merkezi olmayan yönetim, sanallaştırma, birlikte çalışabilirlik, gerçek zamanlı yetenek ve hizmet odaklı olmaya bağlıdır. Dünyada çok sayıda sanayi, rekabet gücünü ve ürün kalitesini arttırmak amacıyla sanayi 4.0'a girmiştir. Endüstri 4.0 için yapı taşlarını oluşturan teknoloji eğilimleri, büyük veri ve veri analitiği, artırılmış gerçeklik, simülasyon ve simülasyon destekli üretim, bulut bilişim, siber güvenlik, nesnelerin (endüstriyel) interneti, yatay ve dikey sistem entegrasyonu ve özerk robotlardır. Bu teknolojiler daha yüksek verimlilik sağlayarak, tedarikçiler, üreticiler ve müşteriler ile insan makine arasındaki geleneksel ilişkileri değiştirecektir.

Bu panelde, Sanayi 4.0'ın üretim potansiyeli ile ilgili konuları tartışacağız. Ayrıca, endüstri 4.0'ın finans, insan kaynakları, pazarlama veya eğitim gibi diğer alanlar üzerindeki etkileride ele alınacaktır.

Önerilen başlıklar

Aşağıdaki konularla ilgili (konular bu başlıklarla sınırlı olmamak üzere) çalışmalar içeriği oluşturacaktır:

  • Industry4.0 ile ilgili teoriler, modeller ve bakış açıları
  • Hibrit iş modelleri
  • (Endüstriyel) şeylerin interneti
  • CPS tabanlı mimariler
  • Entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik
  • Anahtar alanlar ve imkan sağlayan teknolojiler (örneğin, büyük veri, bulut bilişim, mobil teknoloji, yapay zeka, görsel bilgi işlem, anlamsal web teknolojileri, RFID, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, 3D baskı)
  • Uygulamalar (örn. Akıllı ürün, akıllı tasarım, akıllı robot, akıllı şehir, akıllı fabrika)
  • Üretim, Finans, Pazarlama, İK, Eğitim alanlarında Endüstri 4.0 uygulamaları

Oturum Başkanının Kısa Özgeçmişi

Prof. Erkollar, Zürih İsviçre Teknoloji Enstitüsü'nde (ETH) yönetim bilgi sistemleri profesörüdür.

Erkollar'ın araştırma uzmanlığı alanları yönetim bilgi sistemleri, endüstri 4.0 ve geleceğin fabrikası, üretim yönetimi, teknoloji yönetimi, iş sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu içermektedir. Çeşitli kitapların, 200'den fazla hakemli makalenin ve 13 uluslararası derginin yayın kurulu üyeliğinin editörüdür. “Enterprise and Business Management - Endüstri 4.0” adlı editörlüğünü yaptığı kitabı, uluslararası EBM Serisinin 2019 eseri olarak Almanyada yayınlanacaktır. Dr. Erkollar, 2019 da yayınlanacak ve 15 üniversitenin katılımı ile hazırlanan OperationsResearch isimli kitabın editörüdür.