e-Devlet / Dijital Devlet ve Akıllı İdareler

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Giriş

Bugün dijital teknolojiler günümüz toplumlarını ve ekonomilerini dönüştürmektedir. Bunun önemli bir yönü, vatandaşların ve işletmelerin hükümetlerle etkileşimleriyle ilgili beklentilerindeki değişikliktir. Ancak bu yeni beklentileri karşılamak, devletler için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Devletin bu hızlı dönüşüme ayak uyduramamaları çeşitli zorluklarla karşılaşmaları vatandaşla olan etkileşimini olumsuz etkilemektedir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, devletlerin çalışma biçimlerini değiştirmeleri ve yeni dijital araçları kullanmak, işbirliği içinde çalışmak ve vatandaşlar ve işlerle meşgul olmak için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamak gerekiyor. Ayrıca, bu değişime uygun yasal ve kültürel alt yapının inşaa edilmesi, yönetimde işbirliğine dayalı yönetişim çerçevelerinin oluşturulması bekleniyor. e-Devlet / Dijital Devlet ve Akıllı Yönetimler oturumu, Yapay Zeka (AI), blok zinciri, büyük veri, bulut bilişim gibi yeni teknolojilere dayalı olarak, devletin dijital dönüşüm ile ilgili alanlara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, konuyla ilgili olarak gerek teorik gerek uygulamaya dönük yeni yaklaşımlar, uygulamalar, modeller veya yöntemler ve çözümlerin yer aldığı bildiriler bu oturuma davet ediliyor.

Önerilen Başlıklar

Topics of interest include, but are not limited to, the following:

It covers technical and non-technical aspects of, eGovernment, eGovernance, eParticipation, eDemocracy, and eHealth, among others.Within the context, papers based on theoretical and empirical/behavioral researches are welcomed to cover any of the following topics (not limited to):

 • eGovernment/eGovernance
 • Assessment of eGovernment
 • eGovernment issues in government-to-citizens relationships
 • Emerging technologies in eGovernment eParticipation
 • eGovernment strategies and implementation
 • eGovernment issues in government-to-businesses relationships
 • eGovernment : Intergovernmental issues
 • eGovernment : Legal and political issues
 • eDemocracy
 • eProcurement
 • Measuring eGovernment performance
 • New topics in eGovernment
 • AI Aplications in Government
 • Blockchain technologies for eGoverment
 • Big Data for eGovernment
 • Cloud Computing for eGovernment
 • Cloud Services for eGovernment
 • eGovernment Architecture
 • eProcurement
 • eServices
 • Geographical information systems (GIS)
 • Green Government
 • IoT Applications in Government
 • Mobile Public Services
 • Open Government
 • Open Data
 • Open source solutions for eGovernment
 • Public Websites
 • Security, Privacy and Ethics and Trust for eGovernment

Oturum Başkanının Kısa Özgeçmişi

Dr.Türksel Kaya Bensghir, Eylül 2018'den bu yana Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Dr. Bensghir, 1987-2018 arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde -TODAİE- Yönetim Bilişim Sistemleri-YBS ve eDevlet alanında akademisyen olarak çalıştı. 2011 yılında YBS alanında Profesör olan. Dr. Bensghir, 2009-2011 arasında TODAİE’de e-Devlet Merkezi (eDEM) kurucu yöneticisi olarak görev yaptı. 2014-2017 yılları arasında, Birleşmiş Milletler Kamu Yönetimi Uzmanlar Komitesinde (Unites Nations CEPA) eDevlet uzmanı olarak çalıştı. Bensghir, üniversitelerde YBS, dijital dönüşüm, e-Devlet ve siber güvenlik yönetimi, işletmelerde yapay zeka uygulamaları konularında dersler vermekte ve bu alanlarda araştırmalar yapmakta; kitap, makale ve bildiriler yayınlamaktadır.(t.bensghir@hbv.edu.tr)