Dijital Dönüşüm

Oturum Başkanı

Dr. Birgit Oberer, ETH, Zürich, İsviçre

Giriş

Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin tüm iş alanlarına entegrasyonu olup, kuruluşların iş akışlarını ve müşteri iletişimini değiştirmektedir. Rekabetçi avantajlar elde edebilmek için bu alanda, modeller, süreçler ve iş süreçleri ile ilgili hızlandırıcı bir dönüşüm olarak görülebilir. Dijital dönüşüm, dijital kullanımların çeşitli alanlarda yeni tür inovasyon ve yaratıcılık sağladığı anlamına gelir. Dijital dönüşüm, iş geliştirme, müşteri ilişkileri geliştirme, teknoloji geliştirme, sürdürülebilirlik gibi hedeflere odaklanır. Bir işletmenin dijital bir dönüşümü gerçekleştirmesi için birçok neden vardır, bunun en önemli nedeni, hayatta kalabilmek ve işletmenin sürdürülebilmesi için yapmak zorunda olmalarıdır. Gelişen ve genişleyen iş pazarları ile başarılı olmak isteyen şirketler, stratejik kararları desteklemek ve vizyonlarını gerçekleştirmek için teknolojiyi nasıl kullanacaklarını farketmek zorundadırlar. Her ne kadar dijital dönüşüm kuruluşların spesifik zorluklarına ve taleplerine göre değişse de, müşteri deneyimi, kültür ve liderlik, iş gücü sağlama, operasyonel çeviklik ve dijital teknoloji entegrasyonu gibi birkaç sabit alan tüm uygulamalar çin geçerlidir. Teknolojik değişimin ritmine ayak uydurmak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımlarına odaklanma, eğitim içeriği, eğitim sunma süreçlerini ve teslimat yaklaşımlarını sürekli güncellemek zorunda olan profesyoneller için önemli bir unsurdur.

Bu bölümde, işletmeler için dijital dönüşüm potansiyeli ile ilgili konuları tartışacağız. Ayrıca dijital dönüşümün bireylerin, işletmelerin ve devletin günlük yaşamındaki etkisini düşünen çalışmaları tartışmak istiyoruz. Bunun yanında, yükseköğretim kurumlarının dijital dönüşümü de içeren müfredatları nasıl tasarlamaları gerektiğide konularımız içinde olacaktır.

Önerilen başlıklar

Panelimiz için aşağıdaki konularla ilgili çalışmalar uygun olacaktır (ancak konular bunlarla sınırlı değildir):

 • Dijital dönüşümle ilgili bakış açıları ve zorluklar
 • Bilgi toplumunda dijital beceriler
 • Dijital dönüşümün toplumsal etkisi
 • Dijital dönüşümde vatandaşların yeni rolleri
 • Dijital dönüşümü değerlendirmek için uygulanan nicel, nitel ve melez yöntemler
 • Sistem ve teknolojilerin benimsenmesi
 • Eğitimde yeni uygulamaların ve teknolojilerin değerlendirilmesi
 • Vaka çalışmaları
 • Üretim ve hizmet alanındaki uygulamalar
 • Teorinin pratiğe uygulanması
 • Durum analizi ve tespitleri

Oturum Başkanının Kısa Özgeçmişi

Birgit Oberer, Zürih İsviçre Teknoloji Enstitüsü'nde (ETH) yönetim bilgi sistemleri alanında Doçenttir.

Oberer'in araştırma alanları, yönetim bilgi sistemleri, inovasyon ve teknoloji yönetimi, Endüstri 4.0'ın yanı sıra edevlet ve şirketler, işletmeler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki bilişim sistemleri uygulamalarını içerir. Oberer, teknoloji ve doğa bilimleri konusunda önde gelen uluslararası üniversitelerden ETH Zürih araştırma projeleri için davetli jüri olarak hizmet vermektedir. Dr. Oberer, “Enterprise and Business Management” adlı uluslararası kitap dizisi editörleri arasındadır. Dr. Oberer 'Balance Scorecarding: Strategische Unternehmenssteuerung und Leistungsmessung' isimli kitabın da yazarlarındandır.