Karar Destek Sistemleri

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Erman Coşkun (İzmir Bakırçay Üniversitesi YBS Bölümü)
Doç. Dr. Abdülkadir Hızıroğlu (İzmir Bakırçay Üniversitesi YBS Bölümü)

Giriş

Karar Destek Sistemleri oturumu çok disiplinli bir yaklaşımla bilişim sistemleri alanında karar modelleme ve karar analitiği odaklı karar destek sistemleri konularına odaklanacaktır. Bu alandaki araç ve yöntemlerin yanısıra farklı uygulamalar, karar bilimleri ve analitik alanındaki farklı yönetsel/örgütsel kavramsal/yöntemsel konularda yapılmış çalışmalar bu oturuma katkı sağlayacaktır.

Önerilen Başlıklar

Bu bağlamda, aşağıda belirtilen başlıklar ve ana tema ile ilgili olabilecek diğer konulardaki teorik, uygulamalı ve ve davranışsal çalışmalar bu oturuma gönderilebilir.

  • Karar Bilimi ve Analitik
  • Karara Bilimlerinde Yöntemsel ve Kavramsal Konular
  • Veri Analitiğinin Yönetsel ve Örgütsel Unsurları
  • Büyük Veri ve Karar Bilimleri
  • Analitik ve Esnek Hesaplama / Makina Öğrenmesi
  • Benzetim ve Görsel Analitik
  • Gerçek Zamanlı Analitik
  • Hizmet İşlemlerinde Karar Bilimleri ve Analitik
  • Üretimde Karar Bilimleri ve Analitik
  • Toplumsal Alanlar ve Diğer Alanlarda Karar Bilimleri ve Analitik

Oturum Başkanlarının Kısa Özgeçmişleri

Prof. Erman Coskun İzmri Bakırçay Üniversitesi YBS bölümünde çalışmaktadır. ABD, Türkiye, Kıbrıs ve Suddi Arabistan'da 18 yılın üzerinde akademik ve yönetsel tecrübeye sahiptir.
Çalışma alanları; İş Analitiği, İş Zekası, ERP, Afet ve Kriz Yönetimi gibi alanlara odaklanmıştır. Çalışmaları çok sayıda farklı uluslararası dergi (Government Information Quarterly, Systems and Software, Information and Software Technology, Journal of Homeland Security and Emergency Management ) ve konferansta ( International Conference on Information Systems (ICIS), Americas Conference on Information Systems(AMCIS), European Conference on Information Systems(ECIS)) .Dr. Coskun’s research is focused on Business Analytics, Business Intelligence, Enterprise Resource Planning, and Disaster and Crisis Management.
Prof. Coskun sırasıyla İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans, Pace University MBA, Rensselaer Polytechnic Institute yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Bilişim Sistemleri alanında ABET program değerlendirmecisi olarak görev yapmakta ve AIS Turkiye kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Doç Dr. Abdülkadir Hızıroğlu 2001 yılından beri akademide yer almaktadır. Farklı üniversitelerin Enformatik Bölümü, Uzaktan Eğitim Merkezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve İşletme Bölümleri'nde görev almıştır. Dr. Hızıroğlu Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans ve yüksek lisans ve Manchester Business School doktora derecelerine sahiptir. Şu anda İzmir BAkırçay Üniversitesi YBS bölümünde akademisyen olarak görev yapmakta aynı zamanda üniversitenin genel sekreterliğini yürütmektedir. Esnek hesaplama, işletme ve yönetimde veri madenciliği uygulamaları, iş zekası, büyük veri ve müşteri analitiği konularında çalışmalaı bulunmakta ve devam etmektedir.